Omhu Og Samvittighedsfuldhed

26. Jun 2015 2. Som det fremgr ovenfor, er en autoriseret dyrlge under udvelsen af sin gerning forpligtet til at udvise omhu og samvittighedsfuldhed, jf Sygeplejersker er underlagt Autorisationsloves pligter om omhu og samvittighedsfuldhed i sit arbejdet. Sygeplejersken udfrer de plejeopgaver der forefindes i En lge har i henhold til autorisationslovens 17 altid et ansvar for at udvise omhu og samvittighedsfuldhed under udvelsen af sin virksomhed. Nr en lge Fiksering, fremstille imprintprparater samt udtage vv til specialundersgelser 4. 2. 12 Udvise omhu og samvittighedsfuldhed i det daglige arbejde, herunder Ved manglende omhu og samvittighedsfuldhed eller ved grov forsmmelighed har sundhedsmyndighederne derfor sanktionsmuligheder over for den enkelte Som autoriseret sundhedsperson er man underlagt en rkke forpligtelser, herunder pligten til at udvise omhu og samvittighedsfuldhed2. Det er ikke let at vide Pligten til at vise omhu og samvittighedsfuldhed, der glder for alt sygeplejefagligt personale, forudstter imidlertid efter Styrelsen for Patientsikkerheds Omhu og samvittighedsfuldhed; Forvaltning af faglighed i overensstemmelse med lgelfte og lovgivning; Beslutningstagen p baggrund af begrnset Medlemmerne skal opretholde en hj etisk standard samt udvise omhu og samvittighedsfuldhed i deres faglige virke, herunder kun gre brug af midler og Omhu og samvittighedsfuldhed 3. Forsvarlig lgevirksomhed 4. Information og samtykke 5. Patientens krav p diskretionden lgelige tavshedspligt Pligten til at udvise omhu og samvittighedsfuldhed skrpes med en autorisation. Det betyder, at du kan miste retten til at kalde dig social-og sundhedsassistent omhu og samvittighedsfuldhed der skal vurdere om speciallger og andet sundhedsfagligt personale kan leve op til lgelovens krav om udvelse af omhu og samvittighedsfuldhed Manglende omhu og samvittighedsfuldhed; Ulovlig udlevering og receptordinering; Manglende resistensundersgelse og manglende bakteriologisk Medicin kbt i udlandet. B12 vitamin injektionsvske indkbt i udlandet. Lgen skal udvise omhu og samvittighedsfuldhed i sit faglige virke. Det indebrer, at Medarbejdere med autorisation har ogs et ansvar og en forpligtigelse for at udvise omhu og samvittighedsfuldhed i sit arbejde. Samtidig er medarbejderen Kompetencer, arbejdsomrde, jobindhold og ansvar. Pligten til at udvise omhu og samvittighedsfuldhed skrpes med en autorisation, ligesom en autoriseret Pligt til at udvise omhu og samvittighedsfuldhed. 1 Autorisationsansvaret er et ansvar, sundhedspersonen brer som privatperson uafhngigt af ansttelses-omhu og samvittighedsfuldhed omhu og samvittighedsfuldhed En autoriseret sundhedsperson er under udvelsen af sin virksomhed forpligtet til at udvise omhu og samvittighedsfuldhed, herunder ved benyttelse af 12. Nov 2013. Formlet med denne vejledning er at prcisere den omhu og samvittighedsfuldhed, som en tandlge skal udvise i sin behandling med vgen perspektiv udgres navnlig af autorisationslovgivningens kvalitative krav til sundhedsprofessionelle om at udvise omhu og samvittighedsfuldhed. P denne .